Otpočela realizacija projekta "ECO KARST" čiji je pridruženi partner Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo

Protekle sedmice u Ljubljani potpisan je partnerski ugovor i prezentiran projekt “Usluge ekosistema zaštićenih područja u kršu – pokretačka snaga lokalnog razvoja” – ECO KARST. U projektu pored organizacija koje se bave zaštitom prirode iz Slovenije, Hrvatske, Rumunije, Austrije, Njemačke, Mađarske, Crne Gore, Srbije, učestvuje i naša država Bosna i Hercegovina putem Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, Javne ustanove za zaštićena područja KS i Nevladine organizacije Centar za okolišni za razvoj (COOR).
Ovaj projekt se provodi u okviru zajedničke politike Evropske unije i Međunarodnog programa za Dunavsku regiju (DTP). Obuhvata sedam pilot zaštićenih područja iz sedam zemalja, a uključuje znanje i prakse šesnaest partnera Dunavskog regiona.
Ukupna vrijednost projekta je 2.273.302 Eura, od čega će se sredstva od 125.240 Eura implementirati putem Javne ustanove za zaštićena područja KS, i to za očuvanje i promociju prirode u Kantonu Sarajevo. Ova dobijena finansijska sredstva će se utrošiti za kupovinu licence i uspostavu Geografskog informacionog sistema tzv. GIS-a za sva zaštićena područja u Kantonu Sarajevu, kao i za potrebnu edukaciju uposlenika kako bi se unaprijedilo korištenje zaštićenih područja u budućnosti.
U okviru projekta izvršit će se mapiranje zaštićenog pejzaža Bijambare, koji je odabran kao pilot projekt čime će stvoriti platforma za razvoj zelene ekonomije, što će rezultirati integracijom znanja i praksi svih partnera projekta. Bit će organizovane i edukativne radionice na kojima će učestvovati predstavnici lokalne zajednice.
Učešće u ovom projektu za Ministarstvo je značajno, prije svega, zbog koristi koju će imati od transnacionalne mreže, razmjene informacija u oblasti održivog upravljanja i valorizacije kraških područja, izgradnje kapaciteta održivog upravljanja biodiverzitetom, te učešća u udruženoj inicijativi s ciljem stvaranja uslova za nove perspektive ekonomskog razvoja tzv. kraških bioregiona.
ECO KARST se temelji na mogućnostima korištenja prirodne baštine zaštićenih područja kao faktora održivog ekonomskog razvoja, pri čemu se vodi računa o ranjivosti i važnosti usluga kraških ekosistema i potencijala zelene ekonomije.
Projekt je započet 01. januara ove godine i trajat će do 30. juna 2019. godine. Lider projekta su Slovenačke šume.