Odlukom ministrice Dautbegović: Vrši se monitoring programa sufinansiranja zapošljavanja pripravnika i Programa javnih radova

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Amela Dautbegović donijela je  26. septembra ove godine Odluku o monitoringu i evaluaciji pojedinačnih podsticajnih mjera iz programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2015. i 2016. godini sa načinom i kriterijima za realizaciju.
U skladu s Odlukom, vrši se monitoring i evaluacija programa sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme za 2015. i 2016. godinu i Programa javnih radova za 2016. godinu.
U okviru pojedinačnih podsticajnih mjera, vrši  se monitoring i evaluacija nad ugovorima o sufinansiranju zapošljavanja pripravnika potpisanim sa poslodavcima, isplata plaća i doprinosa, poštivanje rokova u dostavljanju specifikacija za isplatu plaće i doprinosa ovjerenih kod Porezne uprave, refundacije JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo", uvjeti obavljanja pripravničkog staža, te podnesene predstavke i upiti. U okviru javnih radova,  monitoring se vrši  nad  ugovorima o finansiranju programa javnih radova, isplatama naknada za rad angažovanim osobama, uplatama doprinosa, kao i realizacijom odobrenih projekata.
Monitoring i evaluaciju, u skladu sa Odlukom, vrši  Tim predstavnika iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Ministarstva privrede KS, Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS,  Ministarstva zdravstva KS,  Ministarstva za boračka pitanja KS i Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo".
Monitoring će se vršiti do 15. novembra 2016. godine. Informacija o sprovedenom monitoringu i evaluaciji  biće upućena  Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo.