Odluka o zaduživanju (vanjski dug)

Odluka o zaduživanju (vanjski dug)
Vrsta: 
Prijedlog odluke
Oblast: 
OBLAST FINANSIJA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
12.2021
Nosilac posla: 
Ministarstvo finansija
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2021
Komentar na rok: 
po potrebi
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu