Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja „Regionalni centar za upravljanje otpadom“

Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja „Regionalni centar za upravljanje otpadom“
Vrsta: 
Nacrt odluke
Oblast: 
OBLAST PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
05.2017
Nosilac posla: 
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2017
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu