Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kalendara za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine na području Kantona Sarajevo

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kalendara za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine na području Kantona Sarajevo
Vrsta: 
Nacrt odluke
Oblast: 
OBLAST BORAČKIH PITNJA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
06.2019
Nosilac posla: 
Ministarstvo za boračka pitanja
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2019
Komentar na rok: 
septembar-prijedlog
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu