Odluka o davanju saglasnosti na statute javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo

Odluka o davanju saglasnosti na statute javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo
Vrsta: 
Prijedlog odluke
Oblast: 
OBLAST ZDRAVSTVA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
12.2019
Nosilac posla: 
Ministarstvo zdravstva
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2019
Komentar na rok: 
kontinuirano
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu