Odgovori na zastupnička pitanja

43.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Semir Halilović

Edin Forto

Dževad Rađo

Selma Filipović

Neira Dizdarević

Mario Vukasović

Mersiha Mehmedagić

Eldar Čomor

Predrag Kojović

Zvonko Marić

Haris Pleho

Rasim Smajić

Rasim Lakota

Hamed Aljović

Goran Akšamija

Amel Mekić

Bibija Kerla

Segmedina Srna Bajramović

Ana Babić