Odgovori na zastupnička pitanja

40.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Amar Dovadžija

Zvonko Marić

Semir Halilović

Mario Vukasović

Neira Dizdarević

Segmedina Srna Bajramović

Rasim Lakota

Edin Forto

Kemal Ademović

Sejo Bukva

Goran Akšamija

Dževad Rađo

Izudin Bajrović