Odgovori na zastupnička pitanja

Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Damir Marjanović

Miomirka Melank

Mersiha Mehmedagić

Vibor Handžić

Samir Avdić

Jelena Pekić

Sanela Klarić

Admela Hodžić

Arijana Memić

Elza Gaković

Haris Zahiragić

Danijela Kristić

Molim da mi dostavite kopije sljedećih dokumenata
Odgovor:

KOmpletan odgovor nalazi se u prostorijama Službe za skupštinske poslove

Odgovor prilog:

Faruk Selmanović

Sebija Izetbegović

Smiljana Viteškić

Marijela Hašimbegović

Faruk Kapidžić