Odgovori na zastupnička pitanja

Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Admela Hodžić

Elvis Vreto

Sanela Klarić

Danijela Kristić

Samir Avdić

Fatima Smailbegović-Gavrankapetanović

Igor Stojanović

Smiljana Viteškić

Damir Marjanović

Elza Gaković

Marijela Hašimbegović

Vedrana Vujović

Jelena Pekić