Odgovori na zastupnička pitanja

Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Admela Hodžić

Danijela Kristić

Haris Zahiragić

Jasmin Šaljić

Igor Stojanović

Smiljana Viteškić

Damir Marjanović

Sanela Klarić

Irfan Čengić

Elza Gaković

Nihad Uk

Marijela Hašimbegović

Muamer Bandić

Jelena Pekić

Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović

Adi Kalem

Vibor Handžić

Kenan Magoda

Aljoša Čampara

Arijana Memić

Samir Avdić