Odgovori na zastupnička pitanja

55. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Damir Filipović

Danijela Kristić

Vibor Handžić

Elvedin Okerić

Elmedin Konaković

Igor Stojanović

Jasmina Bišćević-Tokić

Neira Dizdarević