Odgovori na zastupnička pitanja

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Damir Filipović

Jasmina Bišćević-Tokić

Danijela Kristić

Bilsena Šahman

Damir Nikšić

Admela Hodžić

Hamed Aljović

Amra Hasagić

Elvis Vreto

Elvedin Okerić

Neira Dizdarević

Smiljana Viteškić

Vibor Handžić

Jasna Duraković