Odgovori na zastupnička pitanja

43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Mahir Dević

Vibor Handžić

Smiljana Viteškić

Haris Zahiragić

Danijela Kristić

Hamed Aljović

Amra Hasagić

Neira Dizdarević

Vildana Bešlija

Segmedina Srna-Bajramović

Senad Hasanović

Elmedin Konaković

Amel Mekić

Bilsena Šahman

Admela Hodžić

Jasmina Bišćević-Tokić