Odgovori na zastupnička pitanja

42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Segmedina Srna-Bajramović

Amra Hasagić

Jasna Duraković

Neira Dizdarević

Danijela Kristić

Elmedin Konaković

Haris Zahiragić

Igor Stojanović

Samir Suljević

Hamed Aljović

Damir Marjanović

Admela Hodžić

Amra Junuzović-Kaljić

Vildana Bešlija

Sead Milavica

Senad Hasanović

Zvonko Marić