Odgovori na zastupnička pitanja

41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Elvedin Okerić

Damir Marjanović

Senad Hasanović

Arijana Memić

Zastupničko pitanje: Ko skriva ubice Dženana Memića?
Odgovor:

jedan odgovor na više pitanja

Odgovor prilog:

Smiljana Viteškić

Vildana Bešlija

Amra Hasagić

Amra Junuzović-Kaljić

Samir Suljević

Elvis Vreto

Elmedin Konaković

Admela Hodžić

Jasmina Bišćević-Tokić

Neira Dizdarević

Danijela Kristić