Odgovori na zastupnička pitanja

40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Arijana Memić

Segmedina Srna-Bajramović

Amra Hasagić

Hamed Aljović

Smiljana Viteškić

Jasmina Bišćević-Tokić

Amel Mekić

Amra Junuzović-Kaljić

Vildana Bešlija

Danijela Kristić

Vibor Handžić

Neira Dizdarević

Igor Stojanović

Elvis Vreto