Odgovori na zastupnička pitanja

32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Danijela Kristić

Neira Dizdarević

Vildana Bešlija

Segmedina Srna-Bajramović

Mirza Čelik

Jasmina Bišćević-Tokić

Vibor Handžić

Smiljana Viteškić

Damir Marjanović

Elmedin Konaković

Vedran Jakupović

Igor Stojanović