Odgovori na zastupnička pitanja

27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Amra Junuzović-Kaljić

Neira Dizdarević

Damir Nikšić

Elvis Vreto

Vildana Bešlija

Aljoša Čampara

Jasmina Bišćević-Tokić

Smiljana Viteškić

Senad Hasanović

Hamed Aljović

Amra Hasagić

Zvonko Marić

Sead Milavica

Vibor Handžić

Elvedin Okerić

Vedran Jakupović

Mirza Čelik

Igor Stojanović

Jasna Duraković

Segmedina Srna-Bajramović

Bilsena Šahman

Danijela Kristić

Admela Hodžić

Samra Ćosović-Hajdarević

Samir Suljević

Bibija Kerla

Mahir Dević