Odgovori na zastupnička pitanja

26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Neira Dizdarević

Mahir Dević

Danijela Kristić

Segmedina Srna-Bajramović

Damir Nikšić

Haris Pleho

Arijana Memić

Zvonko Marić

Vildana Bešlija