Odgovori na zastupnička pitanja

26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Elvis Vreto

Neira Dizdarević

Vildana Bešlija

Arijana Memić

Samra Ćosović-Hajdarević

Samir Suljević

Danijela Kristić

Haris Pleho

Jasmina Bišćević-Tokić

Dževad Poturak

Senad Hasanović

Jasna Duraković

Admela Hodžić

Damir Nikšić

Elvedin Okerić

Mahir Dević

Igor Stojanović

Segmedina Srna-Bajramović

Zvonko Marić