Odgovori na zastupnička pitanja

19. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zvonko Marić

Haris Pleho

Neira Dizdarević

Danijela Kristić

Vildana Bešlija

Vedran Jakupović

Vibor Handžić

Segmedina Srna-Bajramović

Bibija Kerla

Sabahudin Delalić

Samra Ćosović-Hajdarević

Amra Hasagić

Bilsena Šahman

Sead Milavica

Elvis Vreto

Senad Hasanović

Jasmina Bišćević-Tokić

Damir Marjanović

Igor Stojanović

Admela Hodžić