Odgovori na zastupnička pitanja

12 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Vildana Bešlija

Zvonko Marić

Bibija Kerla

Hamed Aljović

Elvis Vreto

Admela Hodžić

Neira Dizdarević

Danijela Kristić

Samir Suljević

Vibor Handžić

Damir Marjanović

Bilsena Šahman

Jasna Duraković

Smiljana Viteškić

Senad Hasanović

Haris Pleho

Jasmina Bišćević-Tokić

Segmedina Srna-Bajramović

Vedran Jakupović

Dževad Poturak

Damir Nikšić

Mirza Čelik

Arijana Memić

Amra Junuzović-Kaljić