Odgovori na zastupnička pitanja

Deseta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Samir Suljević

Amra Junuzović-Kaljić

Vedran Jakupović

Dževad Poturak

Zvonko Marić

Bilsena Šahman

Danijela Kristić

Neira Dizdarević

Vildana Bešlija

Damir Marjanović

Segmedina Srna-Bajramović

Admela Hodžić

Igor Stojanović

Elvis Vreto

Senad Hasanović

Hamed Aljović