Odgovori na zastupnička pitanja

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Damir Nikšić

Samir Suljević

Bilsena Šahman

Dževad Poturak

Zvonko Marić

Jasmina Bišćević-Tokić

Segmedina Srna-Bajramović

Smiljana Viteškić

Vildana Bešlija

Neira Dizdarević

Mirza Čelik

Mahir Dević

Hamed Aljović

Vedran Jakupović

Arijana Memić

Danijela Kristić

Jasna Duraković

Elvis Vreto

Senad Hasanović

Elmedin Konaković

Amel Mekić

Amra Junuzović-Kaljić

Bibija Kerla

Vibor Handžić

Damir Marjanović

Admela Hodžić