Od danas podjela aprilskih dječijih dodataka i naknada za porodilje

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava da će danas početi isplata novčanih naknada za mjesec april 2017. godine općinskim službama na ime korisnika koji su ostvarili prava po osnovu zaštite porodica sa djecom u Kantonu Sarajevo.
Za ovu namjenu resorno ministarstvo je izdvojilo sredstva u iznosu od 2.249133,54 KM.
Pomenuta sredstva su izdvojena za 21.976 korisnika prava na dječiji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu, zdravstvenu zaštitu korisnika dječijeg dodatka, smještaj djece u ustanovama predškolskog odgoja, pomoć za prehranu djeteta do šest mjeseci i dodatnu ishranu za majku-dojilju i jednokratnu pomoć za opremu novorođenčeta.