Obavljen intervju sa kandidatima za policijskog komesara: Tokom sedmice bit će dostavljen prijedlog rang liste sa imenima dva kandidata ministru Mulabdiću

Nezavisni odbor za izbor i reviziju policijskog komesara Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo obavio je jučer razgovor sa tri prijavljena kandidata za policijskog komesara MUP-a KS te će u toku sedmice dostaviti prijedlog rang liste sa imenima dva kandidata ministru Vedranu Mulabdiću.
Nezavisni odbor izražava žaljenje što se na ovaj konkurs nije prijavio veći broj kandidata, te na taj način nije stvorena mogućnost većeg izbora i otvorene konkurencije. 
Podsjećamo, Nezavisni odbor je prilikom raspisivanja konkursa izdao saopćenje za javnost kojim je pozvao kandidate iz svih policijskih agencija u Bosni i Hercegovini, a koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo i Zakonom o policijskim službenicima Kantona Sarajevo, koji su sadržani u tekstu objavljenog Javnog konkursa, da se prijave na raspisani konkurs. Svi prijavljeni kandidati su iz strukture Uprave policije MUP-a KS, što je praksa koja se ponavlja već posljednjih nekoliko izbora.
Nezavisni odbor takoder podsjeća javnost da je na svojoj sjednici od 12. decembra 2016. godine usvojio zaključak kojim traži od Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da hitno dostavi informaciju u vezi sa činovanjem policijskih službenika, kako bi u narednom periodu bila stvorena šira baza iz koje bi se regrutovali kandidati na mjesto policijskog komesara MUP-a Kantona Sarajevo.