Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo

Zastupnička inicijativa:“Molim da se izvrši prilagodjavanje zvaničnih web stranica Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo slijepim i slabovidnim osobama.”

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa prema Zavodu za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo da kreira jednostavan i dostupan model elektronske komunikacije ( e mail ili slično ) između zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo i zainteresiranih građana.

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: