Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo

Inicijativa za pokretanje procedure akreditacije Zavoda za informatiku i statistiku kod Instituta za akreditaciju BiH, kako bi Zavod za informatiku i statistiku mogla biti ovlaštena institucija za verifikaciju elektronskih potpisa.

Postavljeno na: 
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: