Kantonalna uprava civilne zaštite

Zakon o izmjenama Zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća

Zakon o izmjenama Zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća

„Tražim da se zastupnicima u Skupštini dostavi, na posljednjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo obećana , detaljna informacija o utrošku sredstava u vrijeme proglašene elementarne nepogode u Kantonu Sarajevo.“

Postavljeno na: 
13. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

„Tražim da se zastupnicima u Skupštini dostavi, na posljednjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo obećana, detaljna informacija o utrošku sredstava u vrijeme proglašene elementarne nepogode u Kantonu Sarajevo.“

Postavljeno na: 
15. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri