Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Inicijativa da se poduzmu sve potrebne mjere kako bi se građani KS kao potencijalni konzumenti gaziranih pića, upozorinli i zaštitili od eventualnih štetnih posljedica po zdravlje (vezano za trovanje gaziranim pićima Coca Cola..)

Postavljeno na: 
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa radi izvršenja inspekcijskog nalaza za postupak konkursne procedure u organizaciji Min.privrede KS za Javni konk.za ustupanje prava Ribolovnom području na period od 10 godina

Postavljeno na: 
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da Kantonalna uprava za inspekcijske poslove hitno izvrši inspekcijski nadzor, kako na lokaciji samog potencijalnog vodovoda, tako i u Općini Trnovo i Javnom komunalnom preduzeću "Trnocvo"d.o.o. Trnovo

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Incijativa da se preispitaju okolnosti suspenzije nastavnice Suade Karić u Srednjoj školi poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti koja je izvršena od strane direktorice škole

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

koliko je inspekcijskjh prekršajnih nalog/kazni plaćeno od strane KJKP u periodu od 01.01.2023. godine do danas? Tražim da mi se naznači vrsta prekršaja sa iznosom i sa koje budžetske stavke se vrši naplata ovih kazni

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Upućujem inicijativu radi hitnog uklanjanja otpada-azbestnog krova koji je deponovan na lokalitetu vodozaštitne zone kao i drugog otpada koji se nalazi na ovoj deponiji

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Upućujem hitnu inicijativu da se utvrdi jesu li udžbenici koji su obezbjeđeni od strane Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS budžetskim novcem u skladu sa Nastavnim planom i programom i kurikularnom reformom.

Inicijativa za nadzor i analizu zakonitosti odluka o organizaciji organa uprave i pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u općinama u KS

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Da li je Inspektorat poljoprivredne, vodne i šumske inspekcije upoznat s problemom zagađenja vode na području općine Hadžići

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Podnosim Inicijativu da se hitno i bez odlaganja postupi po prijavi Nadzornice prirode zaštićenog pejzaža Bentbaša Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori