Ministarstvo privrede

Informacija o realizaciji Protokola o sporazumnom razrješenju međusobnih odnosa nastalih u procesu adaptacije, opremanja i korištenja poslovnih prostora u Privrednom gradu Centra “Skenderija

Informacija o realizaciji Protokola o sporazumnom razrješenju međusobnih odnosa nastalih u procesu adaptacije, opremanja i korištenja poslovnih prostora u Privrednom gradu Centra “Skenderija

Odluka o usaglašavanju kapitala i imovine sa Statutom KJP “Sarajevo-šume” d.o.o i sudskim registrom u skladu sa zaključkom Vlade Federacije BIH, radi realnog i fer iskazivanja imovine kapitala u poslovnim knjigama preduzeća

Odluka o usaglašavanju kapitala i imovine sa Statutom KJP “Sarajevo-šume” d.o.o i sudskim registrom u skladu sa zaključkom Vlade Federacije BIH, radi realnog i fer iskazivanja imovine kapitala u poslovnim knjigama preduzeća