Ministarstvo privrede

Molim Vladu Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede KS, KJKP Sarajevogas d.o.o. da mi dostave podatke o potrošnji plina kategorije domaćinstava, kao i podatak ukupne potrošnje plina na području Kantona Sarajevo izražene u KM u mjesecu januaru i februaru p

Postavljeno na: 
Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Zastupnička inicijativa “za sufinansiranje Projekta kupovine nekretnine/kuća koja čini sastavni dio ambijentalne cjeline Hadži Sinanove (Silahdar Mustafa-paše) tekije sa Sarač Alijinom džamijom i mezarjem, u iznosu od 150.000,00 KM”.

Postavljeno na: 
Treća Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pitanje: "U budžetu KS za 2018. godinu u oblasti Ministarstva privrede KS planiran je iznos od 1.000.000 KM za projekte zapošljavanja mladih. Molim vas da me izvjestite kada i na koji način će biti utrošena ova sredstva i koji će biti kriteriji?"

Postavljeno na: 
42.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori