Ministarstvo privrede

Izrada Poslovnog biltena (vodič) poslovnih subjekata sa područja KS

I pored rada reprezentativnih udruženja poslodavaca na nivou KS i FBiH, neophodno je učiniti sve napore za boljom i efikasnijom prezentacijom različitih vrsta poslova i usluga privrednih i uslužnih subjekata i poboljšanja imidža privrednikakoji gravitiraju na području KS radi institucionalne pomoći privrednim subjektima kroz određeni vid marketinga.

Upućujem zastupničku inicijativu za smanjenje cijene dnevnih i poludnevnih karti za 20% u mjesecu februaru i 30% u martu i aprilu za studentice i studente u skijaškom kompeksu Bjelašnica-Igman.

Postavljeno na: 
Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Q groznica kod ljudi dovodi do teških oboljenja centralnog nervog sistema, trajnih oštećenja srca i steriliteta. U cilju zaštite studenata Veterinarskog fakulteta u Sarajevu podnosim inicijativu:

Postavljeno na: 
Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Da se hitno izmijeni Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove te da se izvrši hitno upošljavanje poljoprivrednih inspektora.

Postavljeno na: 
Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Koliko je šumsko uzgojnih radova realizirano od strane KJP ‘Sarajevo-šume’ d.o.o u periodu 2021 i 2022 godine, u kom iznosu i kom procentu je izvršena realizacija u odnosu na plan ? Koliko je šumsko uzgojnih radova realizirano u periodu 2021 i 2022 godin

Postavljeno na: 
Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

S obzirom da je dana 01.06.2022.godine imenovana direktorica Direkcije za turizam KS, a koja se nalazi u sastavu Ministarstva Privrede Kantona Sarajeva molim vas da se dostavi izvještaj o radu direkcije za turizam, odnosno koje je mjere predlažila za razv

Pitanje: 
Odgovor: 

Zaključak o pripremi prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o šumama Kantona Sarajevo

Obavezuje se Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, da u roku od 30 dana pripremi Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o šumama Kantona Sarajevo po skraćenom postupku. Izmjene se trebaju odnositi na član 20. prijedloga Zakona koji se odnosi na član 49. Zakona o šumama Kantona Sarajevo i na član 60. stav (1) tač. b) Zakona o šumama kako slijedi:

Koliko je ukupno koštao projekat postavljanja četverosjeda na lokaciju koja nije bila adekvatna i izmještanje istog na drugu lokaciju, a sve u svrhu stavljanja istog u funkciju skijaša, bordera, planinara, turista.

Postavljeno na: 
Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori