Ministarstvo saobraćaja

Inicijativa za obilježavanje pješačkih prelaza na raskrsnicama duž Hrasničke ceste na kojima to nije učinjeno, te obavezno i ispred zgrada fakulteta fakulteta SSST i IUS, kako bi povećala sigurnost pješaka pri prelasku kolovoza.

Postavljeno na: 
Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničkau inicijativa “ za iznalaženje rješenja koje bi za rezultat imalo produženje trajanja zelenog semaforskog svjetla za pješake na raskrsnici ulica Azize Šaćirbegović i Džamijska”.

Postavljeno na: 
Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pitanje: Zašto se ne primjenjuje Član 22. Zakona o komunalnim djelatnostima KS s obzirom da se veći niz godina ne uvažavaju prijedlozi KJKP „GRAS“-a za usklađivanje cijena prevoza, dok privatni prevoznik samostalno utvrđuje cijene bez saglasnosti Vlade?

Postavljeno na: 
Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Pokrećem inicijativu da Ministarstvo saobraćaja u koordinaciji sa Ministarstvom komunalne privrede i infrastrukture izradi elaborat o izmještanju autobusnog i tramvajskog terminala sa lokaliteta centra Ilidže i iznađe nova lokacija u koordinaciji sa nadle

Pitanje: 
Odgovor: 

Pokrećem inicijativu da Ministarstvo saobraćaja krene u izgradnju pješačke zone u ulici Rustempašina na dionici od tržnog centra Sara do mosta u ulici Rustempašina i da se obustavi odvijanje saobraćaja na navedenoj dionici.

Pitanje: 
Odgovor: 

Pokrećem inicijativu Ministarstvo saobraćaja za postavljanje usporivača brzine na sljedećim lokacijama: ·         raskrsnica ulica Prve samostalne brigade – Gazi Hasan paše; ·         ulica Pijačna kod novo izgrađenih stambenih jedinica Nina stan; ·     

Pitanje: 
Odgovor: