Ministarstvo saobraćaja

Da li postoje firme ili kompanije koje su registrovane za pružanje usluga taxi prijevoza, te su na osnovu toga dobili dozvole, licence, oznake od nadležnog ministarstva za obavljanje uslugataxi prevoza koje trenutno obavljaju pružanje usluga rent-a-car pr

Postavljeno na: 
25. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri