Ministarstvo saobraćaja

Zastupnička inicijativa “za nabavku kvalitetnije opreme kojom će se regulisati rad semafora u Ilidžanskom kružnom toku kako bi se smanjili česti zastoji i gužve u saobraćaju motornih vozila”.

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “za izmjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona / Sl KS 30/17 i 46/17/ u članu 1. koji se odnosi na izmjene i dopune člana 40. stav 1 i 3”.

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: Da li se uopće razmatra rekonstrukcija ovog dijela tramvajske pruge koji je neprimjeren za bilo koji grad, a posebno za glavni grad Bosne i Hercegovine?

Postavljeno na: 
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “za izmjene na komercijalnoj autobuskoj liniji Hrasnica-Drvenija po pitanju cijene koštanja karte sa trenutnih 2,50 na 2,00 KM i otvaranje novih stajališta na navedenoj liniji”.

Postavljeno na: 
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: “Koliko je sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo utrošeno za projekat sistema zatvorenih stajališta, a evidentno je da na terenu nije ništa urađeno”?

Postavljeno na: 
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa da se tokom proglašenja epizode “UZBUNA” kod povećanog aerozagađenja na području Kantona Sarajevo uvede besplatna autobuska linija za Trebević sa što više mogućih vozila i polazaka...

Postavljeno na: 
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: