Ministarstvo saobraćaja

Inicijativa “Molim da se razmotri mogućnost uvođenja međugradskog prevoza vikendom, na relaciji: polazište Vijećnica - Bijambare ili Sutjeska - Bijamare, sa stajalištima:Ciglane - Kobilja Glava - Vogošća - Semizovac - Ljubina - Srednje - Bijambare i dr."

Postavljeno na: 
40.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Pitanje: “Zahtijevam Ministarstva saobraćaja KS i privremenog upravitelja «GRAS-a», da mi dostave broj autobusa, minibusa i trolejbusa koje je ovo preduzeće kupilo od trenutka kada je privremeni upravitelj preuzeo dužnost.

Postavljeno na: 
40.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa "da se na semaforu u ulici Zmaja od Bosne, za vozila koja se kreću iz pravca Pofalića, na raskrsnici sa ulicom Halida Kajtaza, doda dopunska strelica za skretanje udesno (prema ulazu u parking ispred Zemaljskog muzeja BiH).”

Postavljeno na: 
37.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

"U evidenciji policijske patrole Druge policijske uprave koliko se nalazi evidentiranih prekršaja na lokaciji ulica Zmaja od Bosne od broja 66 pa zapadno do raskrsnice sa ulicom Ložionička za period 01.07.2017-31.12.2017?"

Postavljeno na: 
37.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: