Ministarstvo saobraćaja

Zastupnička inicijativa “da što hitnije pristupi izradi adekvatnog i pravednog rješenja izdavanja mjesečnih karata u javnom prevozu, a kojim će se ustanoviti integrisani model izdavanja mjesečnih karata za pruženu uslugu javnog prevoza”.

Postavljeno na: 
Četvrta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: “Da li postoji uredba, instrukcija ili drugi akt kojim se sugerira ljekarima u domovima zdravlja da specijalističko- konsultativne usluge ne pružaju pacijentima koji su upućeni sa medicine rada?”

Postavljeno na: 
Četvrta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “da ministarstvo saobraćaja ponovo odobri privremenu komercijalnu autobusku liniju „Vijećnica-Hrasnica“ do izrade nove strategije javnog prevoza”.

Postavljeno na: 
Četvrta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori