Ministarstvo stambene politike

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe

5. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe

Plan i program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica, šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2006.godinu

4. Plan i program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica, šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2006.godinu

Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2006.godinu, sa Finansijskim izvještajem Fonda za 2006.godinu

Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2006.godinu, sa Finansijskim izvještajem Fonda za 2006.godinu

Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2007.godinu

Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2007.godinu

Plan rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2007.godinu sa finansijsko-investicionim planom

Plan rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2007.godinu sa finansijsko-investicionim planom