Ministarstvo pravde i uprave

Pokrećem inicijativu prema Ministarstvu pravde i uprave i Vladi Kantona Sarajevo , u kojoj tražimo hitne izmjene Ustava Kantona koje će omogućiti nacionalno neopredijeljenim građanima i nacionalnim manjinama na koje se odnosi kategorija Ostali

Postavljeno na: 
13. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri