Ministarstvo pravde i uprave

Da li ova Vlada na čelu sa SDA ne dajući redovne plate sudovima i Tužilaštvu Kantona Sarajevo, želi da utiče na istrage, ishod istraga ili presude koje će se valjda pokrenuti poslije 20 godina

Postavljeno na: 
28. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri