Ministarstvo pravde i uprave

Molim Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo da mi odgovori koje aktivnosti su poduzeli na izradi Nacrta Zakona o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo i kada ćete isti uputiti prema Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo

Postavljeno na: 
10.sjednica-zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Zaključak sa sjednice

1.Zadužuju se svi Ministri u Vladi Kantona Sarajevo koji vrše nadzor nad poslovanjem javnih ustanova, agencija, direkcija, fondova i zavoda čiji je osnivač Kanton Sarajevo i Vlada Kantona Sarajevo, da pripreme i predlože Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo izmjene zakona koji tretiraju ove oblasti i osnivačka akta navedenih organizacija u smislu preciziranja odredbi da izabrani i imenovani zvaničnici na bilo kojem nivou vlasti, istovremeno ne mogu obnašati upravljačke i rukovodne dužnosti u istim.