Ministarstvo pravde i uprave

Zastupničau inicijativa Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo za izmjenu i dopunu UREDBE O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U ZAVODIMA, AGENCIJAMA, DIREKCIJAMA I UPRAVNIM ORGANIZACIJAMA, PRAVNIM LICIMA S JAVNIM OVLAŠTENJIMA NA TERITORIJI KANTONA, G

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

“Molim Ministarstvo pravde i uprave KS da me obavijesti šta je do sada učinjeno po pitanju aktivnosti kako bi se građanima omogućio slobodan i besplatan (bez naknade) online pristup svim aktima koje Kanton Sarajevo i njegovi organi objavljuju u Službenim

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

zastupničku inicijativu Vladi KS i Ministarstvu pravde i uprave KS da poduzmu sve aktivnosti na izmjeni pravnog okvira kojim bi se zabranilo direktorima javnih preduzeća i ustanova plaćanje intervjua u printanim i elektronskim medijima.

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da ​Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo i Ministarstvo pravde i uprave izvrše nadzor nad procesom upošljavanja ​novih radnika u KJKP Sarajevogas.

Postavljeno na: 
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori