Ministarstvo pravde i uprave

Zaključak Kluba SDA

1. Da se u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine Kantona Sarajevo provede procedura radi usklađivanja svih zakona, izmjena i dopuna zakona ili autentičnih tumačenja zakonskih propisa koje je usvojila Skupština Kantona Sarajevo, a za koje je Ustavni sud Federacije BiH utvrdio da su usvojeni kršenjem Ustava Federacije BiH, Ustava Kantona Sarajevo ili koji su u suprotnosti sa zakonskim propisima u Federaciji BiH ili su rezultat kršenja Poslovnika o radu Skupštine Kantona Sarajevo.

Zastupnička inicijativa da se pojača segment obrazovnog programa, sa posebnim akcentom na reformske procese koji se sprovode u oblasti obrazovanja na području Kantona Sarajevo.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa “za reviziju diploma, uvjerenja i svjedodžbi zaposlenih u kantonalnim institucijama i tijelima, kantonalnim organima uprave i upravnim organizacijama, javnim preduzećima i javnim ustanovama, zavodima i fondovima, čiji je osnivač Ka

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “za provođenje i preispitivanje provođenja obaveza iz poglavlja IX Zakona o upotrebi znakovnog jezika u KS (tj. Članova 25, 26, 27, 28 i 29)”.

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “za donošenje Odluke o privremenom dodjeljivanju saglasnosti za rad necertificiranim tumačima znakovnog jezika u Kantonu Sarajevu”.

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

• U kojoj fazi realizacije je pripremanje nacrta Zakona o kažnjavanju govora mržnje i kada bi se navedeni materijal mogao naći na dnevnom redu zasjedanja vlade i skupštine Kantona Sarajevo?

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

1. Zašto je 13.8.2019.g. v.d. direktorica Ljevak, uručila otkaz ugovora o radu dugogodišnjoj uposlenici koja je zaposlena od 2009. godine, koja nije član Vijeća uposlenika TVSA, te zašto je neposredno nakon uručivanja otkaza dodijeljeno unapređenje pr

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa da se objedine javne nabavke za notarske i advokatske usluge za sva ministarstva, javne ustanove i preduzeća kako bi se trošak za takve usluge smanjio ili da se razmotri upošljavanje novih pravnika ukoliko bi to bila jeftinija opci

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori