Vlada Kantona

Da Vlada Kantona dostavi (za sva ministarstva) podatke o svim pravnim aktima – tipa uredbe, zaključka, odluke Vlade – dakle, o svim aktima koji ne proizilaze iz zakonskih obaveza ili ih pojedinačno nije potvrdila Skupština,

Postavljeno na: 
24. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Da Rektorat Univerziteta u Sarajevu, po uzoru na Fond „Hasan Brkić“ iz 1989. godine, pored dodjeljivanja značke najboljim studentima-diplomantima, ponudi i posao asostenata na katedrama matičnih fakulteta;

Postavljeno na: 
6. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Pošto je Kantonalni Zakon o vodama (Sl.N KS, br. 11/13) napravljen na osnovu Osnovnog Zakona o vodama, te se bazira na njegovim osnovama, kako je moguće da je Kantonalni plan odbrane od poplava, izašao u Sl. novinama KS, a da ga nije usvojila Vlada KS

Postavljeno na: 
25. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Zahtijevam od Vlade Kantona Sarajevo da vrlo detaljno preispita dosadašnje odluke imenovanja članova upravnih i nadzornih odbora, odnosno koliko su dosadašnja imenovanja bila u suglasju sa Zakonom po pitanju nacionalne i spolne zastupljenosti prije svega.

Da li je nova Vlada Kantona Sarajevo" podnijela imovinski karton prilikom stupanja na novu dužnost? Ako nisu, kada će to učiniti i kada će ta informacija biti dostupna javnosti

Postavljeno na: 
25. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri