Vlada Kantona

Zastupničko pitanje: U kojoj fazi su aktivnosti i pripreme oko rješavanja problema snabdijevanja pitkom vodom naselja Kamenolom na području Općine Ilidža -MZ Blažuj ?

Postavljeno na: 
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: Koje se aktivnosti poduzimaju oko planiranja i izgradnje vodovodne mreže za naselja Poturovići i Ljubina u MZ Semizovac u saradnji sa Općinom Vogošća?

Postavljeno na: 
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje resornom ministarstvu: “U kojoj fazi su aktivnosti i šta se poduzima sa Općinom Ilidža na rješavanju imovinsko pravnih problema kako bi se stvorili uslovi za početak izgradnje osnovne škole u naselju Stup? ”

Postavljeno na: 
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje resornom ministarstvu: “Koliko je podnesenih i riješenih zahtjeva građana za otkup njihove imovine, zemljišta u vodozaštitnoj zoni „Sarajevsko polje“ u 2019/20. godini?”

Postavljeno na: 
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: “Na koji način obavještavate građane, vlasnike zemljišta u vodozaštitnoj zoni „ Sarajevsko polje“ o postupku otkupa njihove imovine-zemljišta?”

Postavljeno na: 
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “da Vlada KS, zajedno sa Skupštinom KS, pomognu u funkcionisanju i radu Zemaljskog muzeja BiH, kroz određeno privremeno rješenje finansiranja iz Budžeta KS”.

Postavljeno na: 
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: