ZZO KS

Inicijativa da se u budžetu 2022.godine izdvoje sredstva za opremanje ambulante u C fazi Alipašinog Polja i da se obezbjede sredstva u budžetu ZZO za 2022. godinu planiraju sredstva za upošljavanja novog kadra za novootvorenu ambulantu.

Postavljeno na: 
44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za izmjenu člana 60. (Zavojni materijal) UREDBE O OBIMU, USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA OSIGURANIH LICA KANTONA SARAJEVO NA MEDICINSKA SREDSTVA u smislu brisanja dobne granice, kao i povećanje broja komada silikonskih flastera.

Postavljeno na: 
39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori