URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA

Inicijativa za provjeru stvarnog stanja radnih mjesta u svim javnim kantonalnim preduzećima i kantonalnim ustanovama i njihovu usaglašenosti sa važećim pravilnicima o sistematizaciji radnih mjesta kao i drugim aktima koji reguliraju ovu oblast.

Postavljeno na: 
12 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: