URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA

• Vlada Kantona Sarajevo je 2. februara 2018. godine donijela Uredbu o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo. • Molim menadžment Ureda da mi dostavi informacije o prijavljenim slučajevima korupcije za

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

• Da li je tačna informacija da direktor JU “Dom zdravlja Kantona Sarajevo” dr. Kulić nabavlja akreditacije zaposlenima u iznosu od 38,00 KM? Svi znamo da akreditacija košta 5,00 KM. Usluge Domova zdravlja su jako loše, pacijenti se naručuju a nema

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da ​Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo i Ministarstvo pravde i uprave izvrše nadzor nad procesom upošljavanja ​novih radnika u KJKP Sarajevogas.

Postavljeno na: 
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za provjeru stvarnog stanja radnih mjesta u svim javnim kantonalnim preduzećima i kantonalnim ustanovama i njihovu usaglašenosti sa važećim pravilnicima o sistematizaciji radnih mjesta kao i drugim aktima koji reguliraju ovu oblast.

Postavljeno na: 
12 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: