URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA

Inicijativa za nadzor u okviru svoje nadležnosti nad postupanjem Sektora za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti i njegovih državnih službenika prilikom vršenja nadzora iz oblasti upraviteljstva

Postavljeno na: 
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: Zahtjevam da me hitno informišete i izvršite analizu, kao i usmjereni inspekcijski nadzor da li Nijaz Salamanović ispunjava uslove u pogledu radnog iskustvo, kao i ostale uslove za poziciju koju obnaša u KJKP RAD Sarajevo.

Postavljeno na: 
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori