Uprava za šumarstvo

Zastupničko pitanje: • Molim Vladu KS i resorno ministarstvo, Upravu za šumarstvo da mi dostavi ​Operativni plan zaštite šuma od bespravnih aktivnosti na području Kantona Sarajevo​ iz 2012. ili noviji ukoliko postoji.

Postavljeno na: 
11 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “da Vlada KS i resorno ministarstvo poduzmu aktivnosti na postavljanju rampi na prilaznim lokalnim šumskim putevima kao vid borbe protiv bespravne sječe šuma, a ovaj vid zaštite šuma je postojao u prošlosti”.

Postavljeno na: 
11 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: Molim Vladu KS, Ministarstvo privrede, Upravu za šumarstvo KS da me obavijeste o stanju prašuma na području Bjelašnice i Igmana, poduzetim aktivnostima na njihovoj zaštiti i planovima za budućnost.

Postavljeno na: 
11 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pitanje: “Molim Ministarstvo privrede KS, Upravu za šumarstvo da mi dostave informaciju o poduzetim aktivnostima u 2019. godini na sprečavanju bespravne sječe šuma na području Kantona Sarajevo, kao i o planiranim aktivnostima u preostalom dijelu godine.

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: