Univerzitet u Sarajevu

Zastupničko pitanje: - U kojoj fazi je realizacija usvojene inicijative za preuređenje prostora kod Kampusa Univerziteta u Sarajevu i pretvaranje istog u parkovsku površinu pod imenom „Studentski park - Goran Čengić“?

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje Rektoru Univerziteta u Sarajevu, a u vezi sa isplatom doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje zaposlenika fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje vezano za isplatu osnovnih plaća redovnih profesora i ostalih na Univerzitetu u Sarajevu a koja nije usklađena sa Kolektivnim ugovorom za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na UNSA.

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje vezano za Izvještaj o aktivnostima vezano za skrining preglede mladih i studenata od strane Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu.

Postavljeno na: 
Prva Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: