Tužilaštvo KS

" Za glavnu tužiteljicu Kantonalnog tužilaštva, gospođu Dalidu Burzić, da nas izvjesti u kojoj je fazi predmet Nikole Džamonje, krivičnog djela koje je počinio 06.08.2013. godine u ulici Braće Mulića br. 51, Općina Novi Grad, Sarajevo" ?

Postavljeno na: 
24.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

" Za koliko lica koja su uhapšena po nalogu Tužilaštva Kantona Sarajevo u periodu 2000.-2016. godina, je zatražena mjera pritvora, za koliko njih nije zatražena mjera pritvora već su pušteni da se brane sa slobode, te za koliko uhapšenih u traženom period

Postavljeno na: 
22.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori